Waitākere College

Te Wharenui ō Te Waipuna ō Te Mātauranga


TereomaoriWhare Naming Board


Values


Please have a read of the Journey of the Whare and the Official Opening of the Waitākere College Whare.


Whare Journey Aug 2020 Te Wharewananga O Te Waipuna O Te Matauranga Aug 2020

Whare naming ceremony "Te Waipuna o te Mātauranga" 

Matariki & Unveiling